top of page

OM MIG

Mitt namn är Magnus Stephensen och är utbildad psykolog med flera års erfarenhet från vuxenpsykiatri och barn- och ungdomshabilitering. Jag tar emot patienter för känslofokuserad terapi utifrån en metod som heter ISTDP (läs mer om det här) i trevliga lokaler på Malmö ISTDP-mottagning. I mitt arbete är jag van att möta många olika typer av människor med olika problem (depression, ångest, neuropsykiatri, trauma, psykotiska symptom och personlighetsproblematik). Jag har tidigare läst introduktionskurser i affektfokuserad terapi och ISTDP. För närvarande läser jag en treårig grundutbildning i ISTDP och har genom denna tät handledning. Jag är även under specialistutbildning med inriktning klinisk vuxenpsykologi. Vid sidan om min terapimottagning arbetar jag med neuropsykiatriska utredningar av vuxna.

Om : Om mig

VAD ÄR ISTDP?

Jag arbetar med känslofokuserad terapi utifrån en terapimetod som heter ISTDP (Intense Short-Term Dynamic Psychotherapy). Utgångspunkten är att vi förhåller oss till våra känslor utifrån vad vi varit med om i våra liv, vilket ibland ställer till det för oss. Det kan till exempel handla om att du under din uppväxt varit med om att bli illa behandlad när du försökt sätta gränser eller stå på dig. När du sedan är vuxen kan det vara svårt för dig att stå upp för dig själv på ditt arbete eller i dina relationer, utan att riktigt förstå varför. Kanske får du mycket ångest i sådana situationer och börjar kritisera dig själv. 

I känslofokuserad terapi utforskar vi tillsammans vilka situationer och känslor som väcker obehag för dig. Vi tittar också på vilka strategier du utvecklat för att hantera dessa situationer. Målet är att du ska ha friare tillgång till ditt känsloliv, lägga märke till när du får obehag och kunna lägga ohjälpsamma strategier åt sidan. Allt arbete i ISTDP sker tillsammans med mig som terapeut och därför ingår inga hemuppgifter. Jag videofilmar gärna mina terapier för att kunna ta handledning och hjälpa dig på bästa sätt. Att videofilmas är såklart helt frivilligt och vi diskuterar saken närmare när vi träffas. Jag använder gärna också skattningsskalor för att tillsammans med dig kunna följa ditt mående och utvärdera terapin. 

För mer information om känslofokuserad terapi eller ISTDP hänvisar jag till Svenska Föreningen för ISTDP.

Om : Om mig

FÖR VEM?

Om du har en depressions- eller ångestproblematik kan metoden vara hjälpsam för dig. ISTDP är utvecklat för att vara en terapi för känslomässiga svårigheter, oavsett vilken diagnos man har. Känslofokuserad terapi och ISTDP har i forskningen visat sig vara lika hjälpsamt som KBT för människor med depression eller ångest. I en del fall kan det dock vara lämpligare med den ena eller andra metoden. Här kan du läsa mer om forskningsläget för ISTDP.

Det enklaste sättet att ta reda på om det kan passa dig är att boka ett orienterande samtal och känna efter. Utifrån det tar vi ett gemensamt beslut kring om och hur vi fortsätter.

Om : Om mig

HUR BÖRJAR VI?


Vi börjar alltid med ett orienterande besök som är kostnadsfritt där vi tillsammans utforskar dina problem och jag samlar in information om din situation och bakgrund. Målet med det orienterande besöket är att vi ska ringa in vilket inre känslomässigt problem som du vill ha hjälp med av mig i en eventuell terapi. Utifrån detta första orienterande besök kan vi sedan fortsätta arbeta. Vanligtvis ses vi varje, eller varannan, vecka. Du bokar enkelt ett orienterande besök hos mig här. Jag erbjuder både fysiska besök samt videobesök.

Om : Om mig
bottom of page