Psykolog Malmö

Terapi hos legitimerad psykolog på plats i Malmö

Terapi på plats med psykolog i Malmö

Jag erbjuder terapi hos mig som psykolog i Malmö. Jag arbetar alltid utifrån vad du som patient önskar att få hjälp med. Jag utgår ofta från en metod som heter ISTDP som står för Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy. Det är en psykodynamisk terapi (PDT) där målet är att komma i bättre kontakt med dig själv, dina känslor och förstå varför en del situationer kan bli svåra. Metoden utvecklades för att hjälpa människor med känslomässiga problem att komma i kontakt med sina känslor och komma vidare snabbare. Jag videofilmar gärna mina terapier för att kunna ta handledning och hjälpa dig på bästa sätt. Att videofilmas är såklart helt frivilligt och vi diskuterar saken närmare när vi träffas. 

De flesta som träffar mig kommer varje vecka eller varannan vecka. Det finns också de som kommer mer sällan och upplever att de får betydande förändringar i sina liv. Längden på en terapi varierar mycket också. En del känner att de lyckas komma vidare i något problem efter några besök och önskar att avrunda efter detta. Andra vill komma under en längre tid. Detta är helt upp till dig som patient. Det är däremot bra om man alltid utvärderar en terapi innan man avslutar så att vi tillsammans kan summera vad den innehållit och vilka framsteg som gjorts.

Vilken metod passar bäst?

Det finns många olika terapimetoder och det kan ofta vara svårt att som patient veta vad som är bäst för en. Det är så mycket saker som kan spela in: hur man kommer överens, ålder, kön eller andra preferenser. Psykologer och psykoterapeuter arbetar många olika terapiformer som psykodynamisk psykoterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi och så vidare. Min rekommendation är alltid att man helt enkelt träffas och provar på. Om man känner att det inte passar, så gör jag gärna en rekommendation om annan terapiform eller terapeut i Malmö.

Det kan som sagt vara svårt att veta vilken psykologisk behandling som passar just dig. Ibland kan det också vara svårt att hitta och komma i kontakt med en psykolog som har lediga tider. Just därför är första gången vi träffas är besöket längre och kostnadsfritt och syftar till att vi i lugn och ro ska komma fram till om vi ska arbeta tillsammans med dina problem. 

Hur påbörjar vi en terapi?

Kontakta mig via formuläret nedan eller boka ett besök. Därefter träffas vi för att göra en bedömning.

Tillsammans kan vi träffas och se om det finns något jag kan hjälpa dig med. Du behöver inte vara färdigtänkt med precis vad du behöver hjälp med utan vi kan försöka formulera detta tillsammans första gången vi träffas. Du kan såklart fundera innan vi träffas på vad du vill ha hjälp med. Bedömningen tar oftast ett besök på 90minuter.

Sedan träffas vi fram tills dess att du känner att du fått hjälp med det du sökte för. För en del inträffar detta redan efter några få samtal, för andra kan detta ta längre tid. Jag tycker att det är viktigt att man ägnar tid i slutet åt att sammanfatta processen och vad man tar med sig framåt.

Jag har inte avtal med Region Skåne (vårdavtal) och tar alltså inte emot patienter på remiss.

Föräldraledig – möjlighet att börja med terapi i Malmö hösten 2024

Jag är föräldraledig fram till september 2024. Du kan enkelt fylla i kontaktformuläret här nedan för att komma i kontakt med mig eller sättas upp på väntelista.