Tjänster

Tjänster hos mig som Psykolog i Malmö

Jag erbjuder framförallt psykoterapi, men även andra tjänster som kan passa i andra perioder i ditt liv. Samtliga tjänster erbjuds både på plats hos mig som psykolog i Malmö, men jag har även möjligheter till en helt eller delvis digital kontakt.

Observera att jag är föräldraledig till september 2024. Du får gärna kontakta mig via mail om du vill ställa dig på min väntelista inför hösten 2024.

Psykoterapi

Jag arbetar alltid utifrån vad du som patient önskar att få hjälp med. Jag utgår ofta från en metod som heter ISTDP som står för Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy. Det är en psykodynamisk terapi (PDT) där målet är att komma i bättre kontakt med dig själv, dina känslor och förstå varför en del situationer kan bli svåra. Metoden utvecklades för att hjälpa människor med känslomässiga problem att komma i kontakt med sina känslor och komma vidare snabbare. Jag har inte avtal med Region Skåne (vårdavtal) och tar alltså inte emot patienter på remiss.

green leafed trees during fog time 167684 Psykolog Malmö
snowy mountain 1287145 Psykolog Malmö

Konsultation

Jag erbjuder även konsultation. Det kan exempelvis handla om ett svårt val som du står inför eller en situation där du känner ett behov av ett bollplank för att få nya perspektiv. Samtliga besök debiteras.

Utredning

Jag kan i vissa fall erbjuda utredning för neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, autism och utvecklingsstörning. Jag har även kompetens inom utredning av andra vanliga psykiatriska diagnoser och personlighetssyndrom. Kontakta mig för prisuppgift.

photo of people standing on top of mountain near grasses 733162 Psykolog Malmö
photo of people standing on top of mountain near grasses 733162 Psykolog Malmö

Kris och stödsamtal

Ibland är man i behov av samtal av mer stödjande karaktär än i en terapi. Det kan handla om någon tillfällig kris man går igenom som exempelvis en skilsmässa, dödsfall, byte av arbete eller liknande. Tillsammans hjälps vi åt att omorientera dig i din nya situation och kartlägga vad som är viktigt för dig i ditt omhändertagande.

Psykolog Online

Utöver fysiska besök för terapi i Malmö erbjuder jag även terapi (och mina andra tjänster) online. Besöken är lika långa som vid ett fysiskt besök och du får tydliga instruktioner inför besöket.

photo of people standing on top of mountain near grasses 733162 Psykolog Malmö

Vanliga frågor

Om du inte hittar svar på det du söker är du välkommen att skicka ett mail.

Jag erbjuder kostnadsfritt första besök för terapi. Detta är för att du som patient ska kunna träffa och diskutera med mig inför en längre kontakt. Forskning har visat hur viktigt det är med en bra allians för resultatet. För mina andra tjänster har jag inte möjlighet att erbjuda ett kostnadsfritt första besök, då dessa vanligtvis innebär en kortare kontakt.

Jag har inget avtal med Region Skåne och kan därför inte ta emot patienter enligt vårdval psykoterapi i Region Skåne. Samtliga besök bekostas därför av dig.

Priserna för mina tjänster framgår på min bokningssida.