Utredning

Specialiserad utredning och kompetens för neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser

Utöver terapisessioner i Malmö har jag expertisen och erfarenheten för att erbjuda privat bekostade utredningar för neuropsykiatriska diagnoser, såsom ADHD, autism och utvecklingsstörning. Mina utredningar är strukturerade och följer noggrant Socialstyrelsens riktlinjer, vilket säkerställer högkvalitativa och evidensbaserade bedömningar av dessa komplexa tillstånd.

Neuropsykiatriska utredningar i linje med riktlinjer

Min praxis för neuropsykiatriska utredningar omfattar användning av strukturerade metoder för att skapa en grundlig bedömning av dina behov. Utredningarna genomförs i team tillsammans med en erfaren specialistläkare inom psykiatri. Denna samarbetsmodell möjliggör en holistisk och mångfacetterad förståelse av neuropsykiatriska tillstånd och säkerställer att bedömningarna är rigorösa och professionella.

Kompetens inom psykiatriska diagnoser och personlighetssyndrom

Utöver min specialisering inom neuropsykiatriska området har jag även kompetens inom utredning av andra vanliga psykiatriska diagnoser och personlighetssyndrom. Detta inkluderar en bred förståelse och erfarenhet av olika tillstånd för att kunna erbjuda heltäckande vård och stöd.

Säkra och professionella utredningar

Min strävan efter att erbjuda kvalitativ vård inkluderar att använda säkra och professionella metoder vid varje utredning. Jag värdesätter transparens och samarbete, vilket genomsyrar hela utredningsprocessen. Genom att integrera strukturerade metoder och samarbeta med andra experter inom psykiatri, säkerställer jag att varje utredning är grundlig och skräddarsydd för att möta dina individuella behov.

Kontakta mig för prisuppgift och planering

Då privata utredningar utgör en relativt liten del av min verksamhet behöver du kontakta mig för diskussion kring upplägg och pris. Detta säkerställer även att utredningen och processen blir skräddarsydd för dina behov.