Kontakt

Lär känna mig!

Mitt namn är Magnus Stephensen och är utbildad psykolog med flera års erfarenhet från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomshabilitering och privata utredningsmottagningar. Jag tar emot patienter för terapi i Malmö utifrån en metod som heter ISTDP i trevliga lokaler på Malmö ISTDP-mottagning. I mitt arbete är jag van att möta många olika typer av människor med olika problem (depression, ångest, neuropsykiatri, trauma, psykotiska symptom och personlighetsproblematik).  Jag är utbildad i ISTDP efter att ha avslutat en treårig grundutbildning i ISTDP och har genom denna tät handledning. Jag är även under specialistutbildning med inriktning klinisk vuxenpsykologi.

Vid sidan om min terapimottagning arbetar jag med neuropsykiatriska utredningar av vuxna. Utöver terapi har jag även möjlighet att erbjuda krissamtal och neuropsykiatrisk utredning för autismspektrumtillstånd och ADHD.

På min kontaktsida kan du enkelt komma i kontakt med mig.

Psykolog Malmö

Utbildning

  • Psykologutbildning
  • Genomgår specialistutbildning i klinisk vuxenpsykologi
  • 3-årig utbildning i terapimetoder ISTDP
  • Specialistkurser i ERGT, WAIS, D-KEFS och personlighetsdiagnostik
  • Specialistkurs i WAIS & D-KEFS

Vad är ISTDP?

När jag arbetar med terapi utgår jag oftast från en terapimetod som heter ISTDP (Intense Short-Term Dynamic Psychotherapy). Utgångspunkten är att vi förhåller oss till våra känslor utifrån vad vi varit med om i våra liv, vilket ibland ställer till det för oss. Det kan till exempel handla om att du under din uppväxt varit med om att bli illa behandlad när du försökt sätta gränser eller stå på dig. När du sedan är vuxen kan det vara svårt för dig att stå upp för dig själv på ditt arbete eller i dina relationer, utan att riktigt förstå varför. Kanske får du mycket ångest i sådana situationer och börjar kritisera dig själv. 

I känslofokuserad terapi utforskar vi tillsammans vilka situationer och känslor som väcker obehag för dig. Vi tittar också på vilka strategier du utvecklat för att hantera dessa situationer. Målet är att du ska ha friare tillgång till ditt känsloliv, lägga märke till när du får obehag och kunna lägga ohjälpsamma strategier åt sidan. Allt arbete i ISTDP sker tillsammans med mig som terapeut och därför ingår inga hemuppgifter. Jag videofilmar gärna mina terapier för att kunna ta handledning och hjälpa dig på bästa sätt. Att videofilmas är såklart helt frivilligt och vi diskuterar saken närmare när vi träffas. Jag använder gärna också skattningsskalor för att tillsammans med dig kunna följa ditt mående och utvärdera terapin. 

För mer information om känslofokuserad terapi eller ISTDP hänvisar jag till Svenska Föreningen för ISTDP.

Hur börjar du i terapi?

Om du vill börja i terapi hos mig är det enklaste och bästa sättet ofta att boka ett första besök hos mig. Det är helt kostnadsfritt och du binder inte upp dig för något annat än att tillsammans med mig utforska dina problem under ett samtal och försöka hitta en väg framåt. Utifrån detta tar vi ett gemensamt beslut kring om jag kan vara bäst person att hjälpa dig framåt.

För att en terapi ska vara hjälpsam är det viktigt med kontinuitet. De flesta jag träffar kommer till mig varje eller varannan vecka. Jag erbjuder både terapi på plats och online och du bestämmer själv vad som fungerar bäst för dig. Vi fortsätter ses så länge du upplever det som meningsfullt. När du känner att du önskar avsluta så rundar vi av tillsammans, sammanfattar vad vi arbetat med och utvärderar dina framsteg, din upplevelse och hur du kan fortsätta på egen hand.

Träffa psykolog online eller på plats

Jag erbjuder både digitala besök och terapi i Malmö. Det är helt upp till dig och det är samma pris och upplägg som vid en terapi på plats. Du kan också växla mellan formaten helt utifrån dina behov.

 

Om du har fler frågor kan du klicka här för att komma till min frågeavdelning eller kontakta mig.